Mạch tắt đèn cho các dòng Vario 160, Vario 150, Fuled, Lead,Ab 2020,Ab 2022,Satria,......

DEN0009-V16
225,000₫
Mạch tắt đèn cho các dòng Vario 160, Vario 150, Fuled, Lead,Ab 2020,Ab 2022,Satria,......
Kèm nút pasing
Hướng dẫn sử dụng : 
_Chế  độ mắc đinh 2s : nhấn giữ nút passing để bật tắt đèn và nhấn thả passing
_Chế độ auto passing : nhấn ,thả để bật đèn và nhấn giữ auto passing liên tục
Hướng dẫn chuyển chế độ : 
_Giữ nút passing sau đó bật chìa giữu cho đến lúc: 
- Đèn chớp lần 1 : chỉnh chế độ pasing 1 chớp, 2 chớp ,3 chớp
_Đèn chớp lần 2 : chuyển chế độ mặc định và auto pasing
_đèn chớp lần 3 : Chỉnh tốc độ nháy của đèn khi pasing
_Đèn chớp lần 4 : tùy chọn vẫn giữ trạng thái tắt / bật đèn khi tắt chìa khóa
Sau khi chỉnh xong tắt chìa khóa để lưu lại
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công